กลับสู่หน้าหลัก โปรแกรมวิเคราะห์ผลตอบแทน จากการลงทุนในหุ้น เพื่อนักลงทุนใน ตลาดหลักทรัพย์  การบริการและการสนับสนุนทางเทคนิค  ข่าวสารและกิจกรรมการตลาด  เกี่ยวกับผู้ขายโปรแกรมหุ้น
โปรแกรมบริหารโครงการบ้านจัดสรร Visionprop,โปรแกรม ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์, construction management software
โปรแกรมหุ้น Visionstock - เพื่อการบริหารพอร์ตการลงทุน วิเคราะห์หุ้น ผลตอบแทนจากการลงทุน สำหรับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
 วิธีการสั่งซื้อ โปรแกรม
 ตอบคำถามที่มักถามกันบ่อย เกี่ยวกับ โปรแกรมหุ้น เพื่อบริหาร พอร์ตการลงทุน สำหรับนักลงทุนใน ตลาดหลักทรัพย์
ติดต่อผู้ขาย
แนะนำเทคนิคการประยุกต์ใช้ โปรแกรม หุ้น Visionstock
 ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม Visionstock -  โปรแกรมหุ้น เพื่อการบริหารพอร์ตการลงทุน
 
 
สถิติ สัดส่วนการซื้อขาย หุ้น ของนักลงทุนประเภทต่างๆ
การถือครอง หุ้น ไทย ของนักลงทุนต่างชาติใน Set50
หุ้น ที่นักลงทุนต่างชาติถือครองเพิ่มขึ้นใน ตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย
ปฎิทิน หุ้น ปันผล ที่ขึ้นเครื่องหมาย XD (ประกาศจ่าย เงินปันผล )

เกร็ดความรู้และกลยุทธ์ การลงทุน
ติดต่อ Visionsoft.
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
โทร. 091-0161898


ตัวอย่างโปรแกรม หุ้น Visionstock เพื่อการลงทุนใน ตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย
 

รูปแสดงหลักทรัพย์คงเหลือในพอร์ต

แสดงยอดคงเหลือของหลักทรัพย์
ทั้งหมดในพอร์ตการลงทุน
โดยแสดงทั้งแบบ ต้นทุนรวม
(ต้นทุนเฉลี่ย) และแบบ แตก
ตามล็อต ที่ซื้อมาแต่ละล็อต
ทำให้คุณทราบว่าคุณซื้อหุ้น
มาแต่ละล็อตด้วย ต้นทุน เท่าใด
 

รูปแสดงหลักทรัพย์คงเหลือในพอร์ต
แบบกราฟ

แสดงยอดคงเหลือของหลักทรัพย์ทั้งหมด
ในพอร์ตการลงทุน โดยแสดงในรูปแบบ
กราฟ โดยสามารถ แสดงได้ ทั้งแบบ
Pie chart, Column chart , Bar chart
และอื่นๆอีกหลายรูปแบบ โดยคุณสามารถ
เลือกรูปแบบกราฟและการแสดงผล
ได้ด้วยตัวเอง

 

รูปแสดงยอดกำไรขาดทุนจากการ
ซื้อขายหลักทรัพย์

แสดงรายการกำไรขาดทุนในแต่ละครั้ง
ที่ทำการสั่งซื้อ หรือ สั่งขาย โดยคุณ
สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูผล
การซื้อขายได้ รวมทั้งคุณสามารถ
เรียงข้อมูลการซื้อขายได้หลายรูปแบบ
เช่น เรียงตามหุ้น, เรียงตามวันที่ที่ซื้อขาย
หรือเรียงตามเลขที่เอกสารการขาย

 

รูปแสดงประวัติการซื้อขายหลักทรัพย์

แสดงรายการซื้อขายหลักทรัพย์ในอดีต
ในพอร์ตการลงทุนโดยสามารถแยกให้เห็น
รายการซื้อ และรายการขายแยกจากกัน
โดยสามารถเลือกดู เฉพาะรายการซื้อ
หรือรายการขายเพียงอย่างเดียวก็ได้
รวมทั้งคุณสามารถเลือกเรียงข้อมูล
การซื้อขายได้หลายรูปแบบ เช่น เรียงตามหุ้น เรียงตามวันที่ที่ซื้อขาย
หรือเรียงตามเลขที่เอกสาร

 

รูปแสดงสรุปยอดเงินปันผลที่ได้รับ

แสดงยอดเงินปันผลที่ได้รับ ตามช่วง
เวลาที่เลือกโดยโปรแกรมจะคำนวณ
ยอดเงินปันผลที่คุณได้รับจากหุ้นที่
คุณมีอยู่ในพอร์ต และอัตราการจ่าย
เงินปันผลต่อหุ้นที่บริษัทจดทะเบียน
ประกาศจ่าย

 

รูปแสดงการวิเคราะห์ผลตอบแทนการ
ลงทุนในพอร์ต

แสดงหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด
(Top gainer ) และหุ้นที่ให้ผลตอบแทน
ต่ำสุด (Top loser) โดยเลือกได้ว่าให้
แสดงผลตอบแทนได้ทั้งแบบจำนวนเงิน
และแบบ %

 

รูปแสดงการวิเคราะห์พื้นฐาน
หลักทรัพย์

แสดงการวิเคราะห์หุ้นแต่ละตัว จาก
งบการเงิน เช่น P E Ratio, Earning
per share, Dividend yield, Return
on equity, Price per book value
เป็นต้น โดยจะเปรียบเทียบให้เห็น
ค่าเหล่านี้ในแต่ละบริษัท โดยเลือก
เปรียบเทียบแต่ละปี หรือเปรียบเทียบ
กับบริษัทอื่นใน sector เดียวกันก็ได้
 

รูปแสดงการแสดงผลรายงาน
แบบพรีวิว

แสดงการเรียกดูข้อมูลในรูปแบบ
รายงาน ซึ่งสามารถย่อ/ขยาย
ผลลัพท์ได้หลายขนาด รวมทั้ง
สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์
ได้ด้วย

 

รูปแสดงการวิเคราะห์พื้นฐาน
หลักทรัพย์ในรูปแบบกราฟ

แสดงการวิเคราะห์หุ้นแต่ละตัว จาก
งบการเงิน เช่น P E Ratio, Earning
per share, Dividend yield, Return
on equity, Price per book value
เป็นต้น โดยจะแสดงผลแบบกราฟ
ซึ่งสามารถปรับแต่งรูปแบบของกราฟ
ได้หลายรูปแบบตามความพอใจ
ของคุณ
   

วิธีการสั่งซื้อโปรแกรม Visionstock

   

  Home | Products | Service | News & Events | About us
  Copyright 2008 Visionsoft. All rights reserved.
  วิชั่นซอฟท์ 89/191 ถ.ราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 10510 โทร. 091-0161898 , 063-5798898