กลับสู่หน้าหลัก โปรแกรมบริหารพอร์ตการลงทุน Visionstock เพื่อนักลงทุนใน ตลาดหลักทรัพย์  การบริการและการสนับสนุนทางเทคนิค  ข่าวสารและกิจกรรมการตลาด  เกี่ยวกับผู้ขาย โปรแกรมหุ้น
โปรแกรมบริหารโครงการบ้านจัดสรร Visionprop,โปรแกรม ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์, construction management software
โปรแกรมหุ้น - เพื่อการบริหารพอร์ตการลงทุน วิเคราะห์หุ้น ผลตอบแทนจากการลงทุน สำหรับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
 วิธีการสั่งซื้อ โปรแกรม
 ตอบคำถามที่มักถามกันบ่อย เกี่ยวกับ โปรแกรมหุ้น เพื่อบริหาร พอร์ตการลงทุน สำหรับนักลงทุนใน ตลาดหลักทรัพย์
 ติดต่อผู้ขาย
แนะนำเทคนิคการประยุกต์ใช้ โปรแกรม หุ้น Visionstock
 ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม Visionstock -  โปรแกรมหุ้น เพื่อการบริหารพอร์ตการลงทุน
 
 
สถิติ สัดส่วนการซื้อขาย หุ้น ของนักลงทุนประเภทต่างๆ
การถือครอง หุ้น ไทย ของนักลงทุนต่างชาติใน Set50
หุ้น ที่นักลงทุนต่างชาติถือครองเพิ่มขึ้นใน ตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย
ปฎิทิน หุ้น ปันผล ที่ขึ้นเครื่องหมาย XD (ประกาศจ่าย เงินปันผล )

เกร็ดความรู้และกลยุทธ์ การลงทุน
ติดต่อ Visionsoft.
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
โทร. 091-0161898


 
ถาม เป็นนักลงทุนประเภท Value investor ลงทุนแบบ Value investment ลงทุนแล้วเน้น
ผลตอบแทน ในรูปเงินปันผล โปรแกรมสามารถสรุปยอดเงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับ
ในงวดบัญชีปัจจุบันได้หรือไม่ จากหุ้นในพอร์ตที่มีอยู่
ตอบ ในโปรแกรมจะมีส่วนที่ทำการสรุปยอด เงินปันผลที่คาดว่าคุณจะได้รับในแต่งวด เมื่อ
บริษัทจดทะเบียนประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD โดยคุณต้องระบุว่า คุณต้องการรับเงินปันผล
จากงวดไตรมาสใด ปีใด โดยโปรแกรมจะทำการคำนวณยอดเงินปันผล จากปริมาณหุ้น
ที่มีอยู่ในพอร์ตการลงทุนของคุณให้โดยอัตโนมัติ และจะเก็บยอดเงินปันผลที่ได้รับใน
แต่ละงวดสะสมไว้ในพอร์ตของคุณ ซึ่งคุณสามารถกลับมาเรียกดูย้อนหลังได้ทุกเวลา
ที่คุณต้องการดู
   
ถาม อยากทราบว่าไตรมาสที่ผ่านมา เงินลงทุนที่ลงทุนในพอร์ตการลงทุนของเรา
สร้างผลตอบแทนเป็นอย่างไร มีกำไรขาดทุนจากการซื้อขายหุ้นมากน้อยเท่าใด
ตอบ คุณสามารถเรียกดูข้อมูลกำไรขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ง่ายๆ โดยเพียงระบุ
เลขที่บัญชีพอร์ตที่คุณเปิดไว้กับโบรกเกอร์ โดยคุณสามารถดูได้ทั้งผลตอบแทนในรูป
ของกำไรขาดทุนเป็นตัวเงิน (Capital gain) หรือผลตอบแทนเป็น % ก็ได้ นอกจากนี้คุณ
ยังสามารถสรุปผลตอบแทนในรูปของกราฟได้ด้วย
   
ถาม จะสั่งขายหุ้น PTT แต่ไม่แน่ใจว่า มีหุ้น PTT เหลืออยู่ในพอร์ตเท่าใด รวมทั้งซื้อหุ้นตัวนี้มา
หลายล็อต ไม่แน่ใจว่ามีต้นทุนอยู่เท่าใดบ้าง
ตอบ ในโปรแกรมหุ้น Visionstock จะมีส่วนที่ให้คุณสามารถเรียกดูยอดคงเหลือของหุ้นแต่ละตัว
ในพอร์ตได้อย่างรวดเร็ว โดยเข้าไปที่หน้าจอสอบถามข้อมูลหลักทรัพย์ในพอร์ต แล้วระบุเลขที่
บัญชีพอร์ตที่คุณเปิดไว้กับโบรกเกอร์ กรณีที่คุณเปิดบัญชีไว้กับหลายโบรกเกอร์ ให้ระบุบัญชี
ของโบรกเกอร์นั้น จากนั้นคลิ๊กที่แท็ป 'ข้อมูลหุ้นในพอร์ต' โปรแกรมจะแสดงรายชื่อของหุ้น
ทุกตัวในพอร์ตของคุณ รวมทั้งต้นทุนที่คุณซื้อไว้ในรูปของ ต้นทุนเฉลี่ย หากคุณต้องการดู
ต้นทุนตามล็อตที่คุณซื้อมาแต่ละล็อต ให้คลิ๊กที่ชื่อหุ้นนั้น โปรแกรมจะแสดงรายการที่คุณซื้อ
หุ้นนั้นมาในแต่ละล็อต รวมทั้งราคาต้นทุนที่คุณซื้อมาแต่ละครั้ง แยกกันให้เห็นอย่างชัดเจน
(กรณีที่คุณซื้อหุ้นนั้นหลายครั้ง และแต่ละครั้งซื้อมาในราคาไม่เท่ากัน)
   
ถาม อยากทราบว่าในปีที่ผ่านมา ในพอร์ตการลงทุน หุ้นตัวใดสร้างผลตอนแทนให้สูงที่สุด
และหุ้นตัวใดมีผลขาดทุนมากที่สุด
ตอบ โปรแกรมสามารถจัดลำดับหุ้นที่สร้างผลตอบแทนให้คุณสูงสุด และหุ้นที่ทำให้คุณขาดทุน
มากที่สุด ทั้งแบบเป็นตัวเงิน หรือแบบเป็น % โดยคุณสามารถเรียกดูได้จากส่วน วิเคราะห์
ผลตอบแทนการลงทุนในพอร์ต โดยคุณเพียงระบุเลขที่บัญชีพอร์ตของคุณ และระบุช่วงเวลา
ที่คุณต้องการวิเคราะห์ ซึ่งคุณสามารถดูได้ทั้งแบบสรุปรายหุ้น หรือแจกแจงตามรายการซื้อขาย
โปรแกรมจะจัดลำดับหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย โดยคุณสามารถสั่งพิมพ์
ผลลัพท์เป็น Report หรือเป็นกราฟได้ด้วย ซึ่งจะทำให้คุณเห็นประสิทธิภาพการลงทุนในพอร์ต
ของคุณได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนากลยุทธ์การลงทุนในระยะต่อไป
   
ถาม ต้องการดูข้อมูลการซื้อขายหุ้นย้อนหลัง โดยอยากทราบว่า หุ้น BBL ขายไปครั้งสุดท้ายเมื่อใด
และหุ้น KBANK ซื้อมาครั้งสุดท้ายเมื่อใด กรณีนี้สามารถดูข้อมูลจากที่ใด
ตอบ ในโปรแกรม Visionstock จะมีส่วนที่ให้เรียกดูข้อมูลการซื้อขายหุ้นย้อนหลัง ได้ตลอดเวลา
โดยคุณสามารถเข้าไปที่หน้าจอ ข้อมูลหลักทรัพย์ในพอร์ตและการซื้อขายหลักทรัพย์ แล้ว
เลือกแท็ป 'ข้อมูลการซื้อขาย' โดยคุณสามารถเลือกช่วงเวลาที่คูณต้องการดูข้อมูล นอกจากนี้
แล้ว คุณยังสามารถเลือกดูเฉพาะรายการซื้ออย่างเดียว หรือรายการขายเพียงอย่างเดียว หรือ
ดูทั้ง 2 อย่างก็ได้ โดยโปรแกรมจะแยกสีระหว่างรายการซื้อและรายการขาย ให้เห็นอย่างชัดเจน
ซึ่งคุณสามารถสั่งพิมพ์เป็นรายงานได้ด้วย โดยโปรแกรมจะแยกรายการตามเดือนที่เกิดรายการนั้น
   
ถาม อยากทราบว่า ไตรมาสแรกของปีที่แล้ว พอร์ตของเราได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลรวม
ทั้งสิ้นเท่าใด และแยกเป็นหุ้นรายตัวได้ตัวละเท่าใด โปรแกรมสามารถให้ข้อมูลนี้ได้หรือไม่
ตอบ คุณสามารถเรียกดูข้อมูลการรับเงินปันผลในพอร์ตของคุณแบบย้อนหลังได้ โดยให้คุณไปที่
หน้าจอ ข้อมูลหลักทรัพย์ในพอร์ตและการซื้อขายหลักทรัพย์ แล้วเลือกแท็ป 'เงินปันผล'
โดยคุณสามารถเลือกช่วงเวลาที่คูณต้องการดูข้อมูล โปรแกรมจะแสดงรายการหุ้นที่ได้รับ
เงินปันผลทั้งหมด ทั้งจำนวนหุ้นที่ได้สิทธิ์รับเงินปันผล ปันผลต่อหุ้น รวมทั้งมูลค่าเงินปันผล
   
ถาม ลงทุนในหลักทรัพย์เพียงไม่กี่ตัว เวลาต้องการเรียกใช้ข้อมูลมีทางใดบ้างที่เราสามารถทำงาน
กับหุ้นที่เราลงทุนอยู่เท่านั้น ไม่ต้องยุ่งกับหลักทรัพย์ตัวอื่นที่เราไม่ได้ลงทุน
ตอบ ในโปรแกรม Visionstock สามารถให้คุณกำหนดรายชื่อหุ้นที่คุณลงทุนอยู่เป็นประจำ ไว้ใน
Watch list ใน Watch list นี้จะเปรียบเสมือนถังที่เก็บหุ้นที่คุณลงทุนเป็นประจำไว้ การใช้งาน
เพียงคุณระบุหุ้นที่คุณลงทุนเป็นประจำไว้ใน Watch list และระบุว่า Watch list นี้เป็นของ
เลขที่บัญชีใด (บัญชีที่คุณเปิดไว้กับโบรกเกอร์) จากนั้นเมื่อคุณบันทึกรายการซื้อหรือรายการ
ขายหุ้น เมื่อคุณระบุเลขที่บัญชี โปรแกรมจะนำเฉพาะหุ้นที่อยู่ใน Watch list ขึ้นมาให้คุณ
บันทึกรายการซื้อขายทันที โดยคุณไม่ต้องเสียเวลาเลือกจากใน list หุ้นทังหมดที่อยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์ ทำให้คุณทำงานได้อย่างรวดเร็วและลดความผิดพลาดลงได้มาก
   
ถาม จะสั่งขายหุ้น ADVANC ซื้อมา 3 ล็อต ราคาไม่เท่ากัน ไม่ทราบว่าซื้อมาที่ต้นทุนเท่าใดบ้าง
อยากทราบต้นทุนแต่ละล็อต ไม่ใช่ต้นทุนเฉลี่ย มีทางใดจะทราบได้บ้าง
ตอบ เมื่อคุณจะบันทึกรายการขายหุ้น โปรแกรมจะแสดงต้นทุนของหุ้น ADVANC ได้ทั้งแบบต้นทุน
เฉลี่ย (รวมทั้ง 3 ล็อต) และต้นทุนแยกตามล็อตที่คุณซื้อมา ให้คุณเลือกขายได้ตามสะดวก
   
ถาม อยากลงทุนในหุ้น STEC แต่ไม่รู้จักพื้นฐานของหุ้นตัวนี้ มีทางใดที่จะทราบพื้นฐานของหุ้นตัวนี้
ได้บ้าง
ตอบ โปรแกรม Visionstock จะมีส่วนของการวิเคราะห์พื้นฐานของหลักทรัพย์แต่ละตัว โดยให้คุณ
เข้าไปที่หน้าจอ 'การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานหลักทรัพย์' โปรแกรมจะให้คุณเลือกดูข้อมูลจาก
งบการเงินของบริษัทจดทะเบียนต่างๆ เช่น net profit, Earning per share, P E Ratio,
Return on equity, Price per book value, Dividend yield ซึ่งคุณสามารถเรียกดูข้อมูล
เหล่านี้ย้อนหลังได้หลายปี โดยเปรียบเทียบให้ดูได้ทั้ง QoQ หรือ YoY รวมทั้งสามารถ
เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ใน sector เดียวกันก็ได้
   
ถาม เมื่อบันทึกข้อมูลการซื้อขายหุ้นเข้าสู่โปรแกรม อยากจำกัดสิทธิ์การเรียกใช้ข้อมูล โดยผู้ที่
ไม่ได้รับอนุญาติจะไม่สามารถเข้าใช้โปรแกรมได้ หรือกรณีที่เจ้าของพอร์ตให้ผู้อื่นป้อนข้อมูล
ให้ จะสามารถจำกัดสิทธิ์มิให้ผู้ที่ป้อนข้อมูลมีสิทธิ์เรียกดูข้อมูลในพอร์ต
ตอบ ในโปรแกรมจะให้คุณสามารถกำหนดรหัสผ่านที่จะเข้าสู่ระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนด
ได้ว่า ต้องการให้ผู้ใดป้อนข้อมูลได้เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลการลงทุน
ในพอร์ตของคุณได้ รวมทั้งไม่สามารถเข้าใช้ส่วนการวิเคราะห์พื้นฐานของหุ้นด้วย คุณจึง
ไม่ต้องกังวลว่าจะมีผู้อื่นเรียกดูข้อมูลในพอร์ตของคุณได้
   
ถาม อยากดูสรุปข้อมูลในรูปกราฟ เช่น จำนวนหุ้นคงเหลือในพอร์ต กำไรขาดทุนจากการซื้อขาย
สรุปยอดรับเงินปันผล ๆลๆ โปรแกรมสามารถสร้างผลลัพท์เป็นกราฟได้หรือไม่
ตอบ คุณสามารถสร้างกราฟจากผลลัพท์ที่คุณเรียกดูข้อมูลสรุปได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น จำนวนหุ้น
คงเหลือในพอร์ต กำไรขาดทุนจากการซื้อขาย สรุปยอดรับเงินปันผล สรุปหุ้นที่สร้างผลตอบแทน
สูงสุด/ต่ำสุด หรือแม้แต่ผลลัพท์จากการวิเคราะห์พื้นฐานของหุ้นแต่ละตัว โดยโปรแกรมจะสร้าง
กราฟเป็นรูปแบบมาตรฐานไว้ให้เป็้นรูปแบบเบื้องต้น หากคุณไม่ชอบรูปแบบนั้น สามารถ
เปลี่ยนรูปแบบกราฟได้เองตามความพอใจ เช่น กราฟวงกลม กราฟแท่ง พื้นหลังของกราฟ
สีของกราฟ มุมในการแสดงผลกราฟ หรือฟอนต์ตัวอักษร เป็นต้น
   
ถาม ข้อมูลในพอร์ตที่เรียกดู สามารถพิมพ์เป็นรายงานออกมาได้หรือไม่
ตอบ ผลลัพท์ที่คุณเรียกดูข้อมูลสรุปทุกเรื่อง คุณสามารถพิมพ์เป็นรายงานได้ทั้งหมด โดยโปรแกรม
จะให้เลือกว่า จะพิมพ์รายงานในแบบพรีวิวบนหน้าจอ หรือพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์
   

  Home | Products | Service | News & Events | About us
  Copyright 2008 Visionsoft. All rights reserved.
  วิชั่นซอฟท์ 89/191 ถ.ราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 10510 โทร. 091-0161898 , 063-5798898