กลับสู่หน้าหลัก โปรแกรมบริหารพอร์ตการลงทุน ช่วยคำนวณกำไรขาดทุน จากการ ซื้อขาย หุ้น ใน ตลาดหลักทรัพย์  การบริการและการสนับสนุนทางเทคนิค   ข่าวสารและกิจกรรมการตลาด เกี่ยวกับ ผู้ขายโปรแกรม หุ้น
โปรแกรมบริหารโครงการบ้านจัดสรร Visionprop,โปรแกรม ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์, construction management software
โปรแกรมหุ้น Visionstock - เพื่อการบริหารพอร์ตการลงทุน วิเคราะห์หุ้น ผลตอบแทนจากการลงทุน สำหรับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
 วิธีการสั่งซื้อ โปรแกรม
 ตอบคำถามที่มักถามกันบ่อย เกี่ยวกับ โปรแกรมหุ้น เพื่อบริหาร พอร์ตการลงทุน สำหรับนักลงทุนใน ตลาดหลักทรัพย์
 ติดต่อผู้ขาย
แนะนำเทคนิคการประยุกต์ใช้ โปรแกรม หุ้น Visionstock
 ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม Visionstock -  โปรแกรมหุ้น เพื่อการบริหารพอร์ตการลงทุน
 
 
สถิติ สัดส่วนการซื้อขาย หุ้น ของนักลงทุนประเภทต่างๆ
การถือครอง หุ้น ไทย ของนักลงทุนต่างชาติใน Set50
หุ้น ที่นักลงทุนต่างชาติถือครองเพิ่มขึ้นใน ตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย
ปฎิทิน หุ้น ปันผล ที่ขึ้นเครื่องหมาย XD (ประกาศจ่าย เงินปันผล )

เกร็ดความรู้และกลยุทธ์ การลงทุน
ติดต่อ Visionsoft.
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
โทร. 091-0161898


 
 

โปรแกรมหุ้น Visionstock จะช่วยให้คุณติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ประสิทธิภาพการลงทุนในพอร์ตของคุณ
ด้วยการวิเคราะห์หุ้น และผลการลงทุนได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถติดตามดูผลของการลงทุนที่ผ่านมา ได้ด้วยเครื่องมือหลายอย่างที่มีในระบบ ซึ่งจะทำให้คุณเห็น
ประสิทธิภาพและผลตอบแทนในพอร์ตของคุณอย่างชัดเจน

ต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างบางส่วนของข้อมูลที่ได้จากการรายงานของโปรแกรม Visionstock เพื่อให้คุณเห็นถึงประโยชน์
ที่จะได้จากโปรแกรมชุดนี้

   

รูปแสดงหลักทรัพย์คงเหลือในพอร์ต

แสดงยอดคงเหลือของหลักทรัพย์
ทั้งหมดในพอร์ตการลงทุน
โดยแสดงทั้งแบบ ต้นทุนรวม
(ต้นทุนเฉลี่ย) และแบบ แตก
ตามล็อต โดยคุณสามารถดูผลลัพท์
เป็นกราฟ หรือรายงานได้ด้วย
 
   

รายงานแสดงยอดกำไรขาดทุน
จากการซื้อขายหลักทรัพย์

แสดงรายการกำไรขาดทุนในแต่ละครั้ง
ที่ทำการสั่งซื้อ หรือ สั่งขาย โดยคุณ
สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูผล
การซื้อขายได้ เพียงเลือกบัญชีที่คุณ
ต้องการดู

 

รูปแสดงสรุปยอดเงินปันผลที่ได้รับ

แสดงยอดเงินปันผลที่ได้รับ ตามช่วง
เวลาที่เลือกโดยโปรแกรมจะคำนวณ
ยอดเงินปันผลที่คุณได้รับจากหุ้นที่
คุณมีอยู่ในพอร์ต และอัตราการจ่าย
เงินปันผลต่อหุ้นที่บริษัทจดทะเบียน
ประกาศจ่าย

 

รูปแสดงการวิเคราะห์ผลตอบแทน
10 อันดับ หลักทรัพย์ที่ให้ผลกำไร
สูงสุดในพอร์ตของคุณ


แสดงหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด
(Top gainer ) และหุ้นที่ให้ผลตอบแทน
ต่ำสุด (Top loser) โดยเลือกได้ว่าให้
แสดงผลตอบแทนได้ทั้งแบบจำนวนเงิน
และแบบ %

   

วิธีการสั่งซื้อโปรแกรม Visionstock

   

  Home | Products | Service | News & Events | About us
  Copyright 2008 Visionsoft. All rights reserved.
  วิชั่นซอฟท์ 89/191 ถ.ราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 10510 โทร. 091-0161898 , 063-5798898