กลับสู่หน้าหลัก โปรแกรมบริหารพอร์ตการลงทุน ช่วยคำนวณกำไรขาดทุน จากการ ซื้อขาย หุ้น การบริการและการสนับสนุนทางเทคนิค  ข่าวสารและกิจกรรมการตลาด เกี่ยงกับ ผู้ขายโปรแกรม หุ้น
โปรแกรมบริหารโครงการบ้านจัดสรร Visionprop,โปรแกรม ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์, construction management software
โปรแกรมหุ้น - เพื่อการบริหารพอร์ตการลงทุน วิเคราะห์หุ้น ผลตอบแทนจากการลงทุน สำหรับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
 วิธีการสั่งซื้อ โปรแกรม
 ตอบคำถามที่มักถามกันบ่อย เกี่ยวกับ โปรแกรมหุ้น เพื่อบริหาร พอร์ตการลงทุน สำหรับนักลงทุนใน ตลาดหลักทรัพย์
 ติดต่อผู้ขาย
แนะนำเทคนิคการประยุกต์ใช้ โปรแกรม หุ้น Visionstock
 ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม Visionstock - โปรแกรมหุ้น เพื่อการบริหารพอร์ตการลงทุน
 
 
สถิติ สัดส่วนการซื้อขาย หุ้น ของนักลงทุนประเภทต่างๆ
การถือครอง หุ้น ไทย ของนักลงทุนต่างชาติใน Set50
หุ้น ที่นักลงทุนต่างชาติถือครองเพิ่มขึ้นใน ตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย
ปฎิทิน หุ้น ปันผล ที่ขึ้นเครื่องหมาย XD (ประกาศจ่าย เงินปันผล )

เกร็ดความรู้และกลยุทธ์ การลงทุน
ติดต่อ Visionsoft.
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
โทร. 091-0161898
 
 
 • Visionsoft ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผลิตภัณท์ด้านซอฟท์แวร์สำหรับงานด้านต่างๆ ไม่ว่า
  จะเป็น โปรแกรมเกี่ยวกับการบริหารพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ โปรแกรมสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  โดยต้องการที่จะพัฒนาซอฟท์แวร์ภาษาไทยเพื่อให้คนไทยมีโอกาสใช้ซอฟท์แวร์ ที่ผลิตโดยคนไทย
  โดยมีจุดเริ่มต้นจากการพัฒนาโปรแกรมสำหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งใช้เวลาในการพัฒนา
  โปรแกรมหลายปี โปรแกรมสามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร ตั้งแต่งานด้าน
  การขาย การควบคุมลูกหนี้เงินดาวน์ งานด้านว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง การควบคุมการจ่ายค่างวดก่อสร้าง
  การควบคุมด้านงบประมาณ และด้านบัญชี ซึ่งโปรแกรมได้ผ่านการปรับปรุงคุณสมบัติต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง
 
 • ปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับการบริหารพอร์ตการลงทุนในตลาดหุ้นขึ้น เนื่องจากเราเป็นผู้หนึ่ง
  ที่ลงทุนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากประสบการณ์การลงทุนในตลาดหุ้นหลายปี ทำให้
  เราทราบความต้องการของนักลงทุนว่า ต้องการโปรแกรมที่สามารถสรุปข้อมูลในพอร์ตการลงทุนอย่าง
  มีประสิทธิภาพ เช่น ผลตอบแทนในรูปกำไร/ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ ผลตอบแทน
  ในรูปเงินปันผล รวมทั้งสามารถวิเคราะห์พื้นฐานของหุ้นแต่ละตัว ก่อนเข้าไปลงทุน โดยโปรแกรมจะทำการ
  ประเมินประสิทธิภาพการลงทุนในพอร์ตให้ดูได้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนให้มี
  ประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยโปรแกรมจะเป็นเหมือนตัววัดประสิทธิภาพในการลงทุนของนักลงทุน
  เช่นเดียวกับที่บริษัทที่ดำเนินธุรกิจต้องมีการจัดทำบัญชีเพื่อวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท
  เราอยู่ในธุรกิจพัฒนาซอฟท์แวร์มากว่า 23 ปีแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดซอฟท์แวร์ด้านอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น
เรามั่นใจว่า เรามีความชำนาญในด้านนี้มาก ลูกค้าที่ใช้ซอฟท์แวร์ของเราส่วนใหญ่เลือกใช้โปรแกรมของเรา เพราะ
เรามีความชำนาญด้านนี้มาก ประสบการณ์ต่างๆจากการที่ได้ติดตั้งโปรแกรมให้ลูกค้า ช่วยเพิ่มพูนทักษะในด้านนี้ให้เรา
อย่างมากมาย จนเรากล้าพูดได้ว่า ซอฟท์แวร์ที่เราพัฒนานี้มีความสมบูรณ์ในทุกด้าน เนื่องจากผ่านการพัฒนาและเพิ่ม
เติมคุณสมบัติใหม่ๆเข้ามามากมาย ตลอดเวลาเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา ลูกค้าจึงสามารถใช้งาน โปรแกรมของเราได้
อย่างสบายใจ ไม่ต้องกังวลกับข้อผิดพลาดต่างๆในโปรแกรม เนื่องจากปัญหาและข้อผิดพลาดต่างๆ ได้ถูกแก้ไข
ไปจนหมดสิ้นแล้ว ตลอดเวลา 23 ปีที่ผ่านมา
  และจากการที่เราทำธุรกิจนี้มานาน ทำให้เราเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ทุกปัญหาของลูกค้ามีคำตอบ
เสมอ เมื่อมาหาเรา ดังนั้นลูกค้าจึงรู้สึกสบายใจที่ใช้สินค้าและบริการของเรา เพราะมั่นใจได้ว่าได้ใช้บริการของผู้ที่
รู้จริงในธุรกิจที่ลูกค้าทำอยู่ เพราะเราไม่เพียงให้คำปรึกษาด้านสินค้าและบริการของเราเท่านั้น แต่ยังสามารถให้
คำแนะนำในธุรกิจที่ลูกค้าทำอยู่ด้วย
  เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลิตภัณท์ด้านซอฟท์แวร์ซึ่งเราพัฒนาขึ้นมาสำหรับคนไทยนี้ จะเป็นประโยชน์
ต่อลูกค้าและนักลงทุนที่อยู่ในตลาดหุ้นทุกท่าน และเราจะพยายามพัฒนาซอฟท์แวร์เหล่านี้ให้ดีขึ้นเรื่อยๆ
เพื่อให้อุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ในบ้านเราเติบโตขึ้นทัดเทียมกับต่างประเทศได้ในอนาคต

  Home | Products | Service | News & Events | About us
  Copyright 2008 Visionsoft. All rights reserved.
  วิชั่นซอฟท์ 89/191 ถ.ราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 10510 โทร. 091-0161898 , 063-5798898