กลับสู่หน้าหลัก โปรแกรมบริหารพอร์ตการลงทุน ช่วยคำนวณกำไรขาดทุน จากการ ซื้อขาย หุ้น ใน ตลาดหลักทรัพย์ การบริการและการสนับสนุนทางเทคนิค  ข่าวสารและกิจกรรมการตลาด เกี่ยวกับ ผู้ขายโปรแกรม หุ้น
โปรแกรมบริหารโครงการบ้านจัดสรร Visionprop,โปรแกรม ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์, construction management software
โปรแกรมหุ้น Visionstock - เพื่อการบริหารพอร์ตการลงทุน วิเคราะห์หุ้น ผลตอบแทนจากการลงทุน สำหรับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
 วิธีการสั่งซื้อ โปรแกรม
 ตอบคำถามที่มักถามกันบ่อย เกี่ยวกับ โปรแกรมหุ้น เพื่อบริหาร พอร์ตการลงทุน สำหรับนักลงทุนใน ตลาดหลักทรัพย์
 ติดต่อผู้ขาย
แนะนำเทคนิคการประยุกต์ใช้ โปรแกรม หุ้น Visionstock
 ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม Visionstock - โปรแกรมหุ้น เพื่อการบริหารพอร์ตการลงทุน
 
 
สถิติ สัดส่วนการซื้อขาย หุ้น ของนักลงทุนประเภทต่างๆ
การถือครอง หุ้น ไทย ของนักลงทุนต่างชาติใน Set50
หุ้น ที่นักลงทุนต่างชาติถือครองเพิ่มขึ้นใน ตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย
ปฎิทิน หุ้น ปันผล ที่ขึ้นเครื่องหมาย XD (ประกาศจ่าย เงินปันผล )

เกร็ดความรู้และกลยุทธ์ การลงทุน
ติดต่อ Visionsoft.
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
โทร. 091-0161898


รูปแสดงคุณสมบัติโปรแกรม Visionstock เพื่อนักลงทุนใน ตลาดหลักทรัพย์
 
 

 

Visionstock - โปรแกรมหุ้น เพื่อการบริหารพอร์ตการลงทุน วิเคราะห์หุ้น ผลตอบแทนจาก
การลงทุน เช่น เงินปันผล กำไรขาดทุนจากการซื้อขายหุ้น สำหรับนักลงทุนใน ตลาดหลักทรัพยื


 
หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่ลงทุนอยูใน ตลาดหลักทรัพย์ ( set ) หรือลงทุนมานานหลายปี คุณเคยตรวจสอบดู หรือไม่ว่า พอร์ตการลงทุนของคุณ สร้างผลกำไรหรือขาดทุนเท่าใด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หากคุณต้องการ เครื่องมือที่จะช่วยรวบรวมข้อมูลผลการลงทุนในพอร์ตของคุณ โปรแกรมหุ้น Visionstock ช่วยคุณได้ เพราะ
 
 
 • โปรแกรม Visionstock จะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ ผลตอบแทนจากการลงทุนในพอร์ตของคุณได้
  อย่างง่ายดาย ไม่่ว่าจะเป็นผลตอบแทนในรูปของกำไรขาดทุนจากการซื้อ หุ้น หรือการขาย หุ้น ผลตอบแทน
  ในรูปของ เงินปันผล ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนประเภท Value investor หรือนักเก็งกำไรใน ตลาดหลักทรัพย์
 
 
 • สรุปยอดกำไรและขาดทุนจากการซื้อหุ้นขายหุ้น โดยสามารถสรุปแยกเป็นแบบรายเดือน และสรุปแยกตาม
  บัญชีที่เปิดไว้กับโบรกเกอร์ โดยคุณสามารถเรียกดูเป็นตัวเลขบนหน้าจอ ,พิมพ์เป็นรายงาน หรือเป็นกราฟได้
 
 
 • สรุปยอดคงเหลือของหุ้นในพอร์ต โดยแสดงทั้งแบบต้นทุนเฉลี่ย หรือสามารถคลิ๊กเพื่อแตกดูเป็นต้นทุน
  แต่ละล๊อตที่เหลือได้ โดยยอดคงเหลือแยกตามบัญชีที่เปิดไว้กับโบรกเกอร์ ทำให้คุณสามารถตรวจสอบ
  ยอดคงเหลือทั้งหมดกับ Statement ของโบรกเกอร์ โดยคุณสามารถเรียกดูเป็นตัวเลขบนหน้าจอ ,
  พิมพ์เป็นรายงาน หรือเป็นกราฟได้
 
 
 • เมื่อคุณสั่งซื้อหุ้นตัวเดียวกันหลายครั้ง และหลายราคา โปรแกรมจะเก็บบันทึกราคาที่คุณซื้อมาแต่ละครั้ง
  แยกกัน เมื่อคุณต้องการขายหุ้นตัวนั้น คุณสามารถเลือกตัดขายตามต้นทุนที่คุณต้องการได้ โดยไม่ต้อง
  ใช้ราคาเฉลี่ยเหมือนโบรกเกอร์ ทำให้คุณสามารถทราบผลกำไรขาดทุนที่แท้จริงได้อย่างถูกต้อง
 
 
 • แสดงผลหลักทรัพย์ที่สร้างผลกำไรให้คุณมากที่สุด 10 อันดับ และหลักทรัพย์ที่ทำให้คุณขาดทุนมาก
  ที่สุด 10 อันดับ โดยสามารถแสดงผลกำไรขาดทุนได้ทั้งแบบเป็น % และเป็นจำนวนเงิน
 
 
 • คุณสามารถวิเคราะห์พื้นฐานของ หุ้น แต่ละตัวได้ เช่น กำไรสุทธิ, Earning per share,
  P E ratio, Return on equity, P BV หรือ Dividend Yield ฯลฯ โดยสามารถดูได้ทั้งแบบ
  เทียบกับอดีตที่ผ่านมา หรือเทียบกับหลักทรัพย์อื่น ๆ ใน Sector เดียวกัน โดยเลือกเปรียบเทียบ
  ย้อนหลังได้ไม่จำกัดปี โดยคุณสามารถเรียกดูเป็นตัวเลขบนหน้าจอ , พิมพ์เป็นรายงาน หรือเป็นกราฟได้
 
 
 • หากคุณเป็นนักลงทุนประเภท Value investor ลงทุนระยะยาวกลางถึงระยะยาวและต้องการผลตอบแทน
  ในรูปเงินปันผล โปรแกรมหุ้น Visionstock สามารถ คำนวณยอดเงินปันผลที่คุณได้รับ จากหุ้นที่คุณถือ
  อยู่ในมือในขณะ ที่ประกาศจ่ายปันผลรวมทั้งสามารถ เรียกดูย้อนหลังได้ไม่จำกัดเวลาว่า ในแต่ละช่วงเวลา
  คุณได้รับเงินปันผลมาแล้วเท่าใด ซึ่งสามารถแยกตามแต่ละพอร์ตการลงทุน ซึ่งทำให้คุณสามารถวิเคราะห์
  ผลตอบแทนจาก การลงทุนในรูปเงินปันผลได้อย่างง่ายดาย
 
 
 • คุณสามารถบันทึกข้อมูลการซื้อ หุ้น และการขาย หุ้นได้ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น หุ้นก่อสร้าง หุ้นพลังงาน
  หุ้นธนาคาร หุ้นอาหาร และอื่นๆ เนื่องจากในโปรแกรมจะมีฐานข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนใน
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไว้ ให้คุณบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก
 
 
 • คุณสามารถจำลองการซื้อขาย หุ้นได้จากใน โปรแกรมหุ้น โดยโปรแกรมอนุญาตให้คุณสามารถสร้าง
  พอร์ตจำลองการซื้อขายหุ้นได้ เพื่อให้คุณได้ตรวจสอบประสิทธิภาพการลงทุนของคุณ ก่อนที่จะ
  เข้าลงทุนจริง
 
 
 • เรียกดูรายการซื้อและรายการขายย้อนหลังได้ตลอดเวลา โดยแยกตามแต่ละบัญชีที่เปิดไว้กับโบรกเกอร์
 
 
 • คุณสามารถกำหนดหุ้นที่คุณซื้อขายอยู่เป็นประจำ หรือเป็นหุ้นที่คุณเฝ้าสังเกตุดูอยู่แต่ยังไม่ได้ลงทุน
  โดยกำหนดไว้เป็น Watch list โดย Watch list นี้จะช่วยให้คุณสะดวกในการบันทึกรายการซื้อขาย
  และสะดวกในการวิเคราะห์พื้นฐานของ หุ้น เหล่านั้น
 
 
 • มีระบบเตือนหลักทรัพย์ที่ถึงกำหนดจ่ายเงินและรับเงิน ตลอดเวลาที่คุณบันทึกรายการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
  โดยโปรแกรมจะเตือนทุกครั้งที่คุณเปิดใช้งานโปรแกรม โดยคุณสามารถกำหนดจำนวนวันที่ต้องการ
  ให้เตือนก่อนล่วงหน้าได้เอง
 
 
 • คุณสามารถเปลี่ยนแปลง % ของค่าคอมมิชชั่นและ % ของ Vat ได้เองหากในอนาคต ตลาดหลักทรัพย์
  แห่งประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงค่าเหล่านี้
 
 
 • ในส่วนของการบันทึกการซื้อขายหลักทรัพย์ คุณสามารถกำหนดวันที่ครบกำหนดชำระเงิน และรับเงิน
  เช่น T+3 ได้เอง โดยโปรแกรมจะคำนวณวันที่ครบกำหนดให้เองจากค่าที่คุณกำหนดไว้ โดยข้ามวันเสาร์ ,
  อาทิตย์ให้
 
 
 • มีระบบการกำหนดรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบรวมทั้งกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานแต่ละ
  หัวข้อได้ เช่น กำหนดให้ นาย ก.สามารถบันทึกข้อมูลได้แต่เรียกดูข้อมูลไม่ได้ทำให้ข้อมูล
  มีความเป็นส่วนตัวมากที่สุด
 
 
 • หากคุณติดหุ้นอยู่เป็นจำนวนมาก คุณสามารถนำข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ในอดีตในพอร์ตของคุณ
  มาบันทึกย้อนหลัง เพื่อวิเคราะห์ผลการลงทุนในอดีตของคุณได้อย่างง่ายดาย ด้วยระบบสอบถามหลักทรัพย์
  ในพอร์ตซึ่งคุณสามารถ ดูประสิทธิภาพการลงทุนในพอร์ตของคุณได้อย่างละเอียดทุกแง่มุมด้วยตัวคุณเอง
 
 
 • หากคุณเปิดบัญชีกับหลายโบรกเกอร์และมีหลายบัญชี โปรแกรมอนุญาตให้คุณเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์
  ได้ไม่จำกัดจำนวนโบรกเกอร์ และคุณสามารถบันทึกรายการซื้อขายได้ไม่จำกัดรายการ โดยคุณสามารถ
  ดูหุ้นในพอร์ตแยกตามบัญชีที่คุณเปิดไว้กับแต่ละโบรกเกอร์ได้โดยสะดวก
 
 
 • มีระบบขอความช่วยเหลือแบบ Online โดยคุณสามารถเรียกระบบช่วยเหลือขึ้นมาได้ตลอดเวลา
  โดยกด F1 หรือกดปุ่ม Help โดยระบบช่วยเหลือจะปรากฏขึ้นมาสอดคล้องกับหน้าจอที่คุณทำงานอยู่
  รวมทั้งคุณสามารถพิมพ์ระบบช่วยเหลือนี้ออกมาเป็นคู่มือการใช้ได้ด้วย
 
 
 • โปรแกรมใช้งานง่าย ทุกเมนู หน้าจอป้อนข้อมูล และรายงานรวมทั้งระบบช่วยเหลือ เป็นภาษาไทย
  ทั้งหมด
 
 
ตัวอย่างโปรแกรมหุ้น Visionstock
 
วิธีการสั่งซื้อโปรแกรม Visionstock
 

  Home | Products | Service | News & Events | About us
  Copyright 2008 Visionsoft. All rights reserved.
  วิชั่นซอฟท์ 89/191 ถ.ราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 10510 โทร. 091-0161898 , 063-5798898