กลับสู่หน้าหลัก การบริการและการสนับสนุนทางเทคนิค  ข่าวสารและกิจกรรมการตลาด เกี่ยวกับ ผู้ขายโปรแกรม หุ้น
โปรแกรมบริหารโครงการบ้านจัดสรร Visionprop,โปรแกรม บริหาร งานก่อสร้าง , โปรแกรม อสังหาริมทรัพย์, property management software, Real estate software
โปรแกรมหุ้น Visionstock - เพื่อการบริหารพอร์ตการลงทุน วิเคราะห์หุ้น ผลตอบแทนจากการลงทุน สำหรับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
 วิธีการสั่งซื้อ โปรแกรม
 ตอบคำถามที่มักถามกันบ่อย เกี่ยวกับ โปรแกรมหุ้น เพื่อบริหาร พอร์ตการลงทุน สำหรับนักลงทุนใน ตลาดหลักทรัพย์
 ติดต่อผู้ขาย
แนะนำเทคนิคการประยุกต์ใช้ โปรแกรม หุ้น Visionstock
 ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม Visionstock - โปรแกรมหุ้น เพื่อการบริหารพอร์ตการลงทุน
 
ติดต่อ Visionsoft.
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
โทร. 091-0161898


โปรแกรม บ้านจัดสรร, โปรแกรม โครงการบ้านจัดสรร, โปรแกรม อสังหาริมทรัพย์, โปรแกรม ก่อสร้าง,property software, real estate software
 
   
    ระบบควบคุมลูกหนี้เงินดาวน์อสังหาริมทรัพย์ (Account Receivable System)
   
 
โปรแกรม บ้านจัดสรร, โปรแกรม ลูกหนี้ บ้านจัดสรร, โปรแกรม เงินดาวน์ โครงการ บ้านจัดสรร, โปรแกรม โครงการบ้านจัดสรร, โปรแกรม อสังหาริมทรัพย์, โปรแกรม ก่อสร้าง,property software, real estate software, software construction, construction accounting software
 • เป็นระบบที่ใช้ควบคุมการผ่อนชำระค่างวด ในธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์
  โดยเริ่มตั้งแต่การรับเช็ค รวมถึงการออกใบเสร็จรับเงิน การชำระค่างวด
  การคิดดอกเบี้ยลูกค้ากรณีผิดนัดชำระจนถึงการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้า
 • ช่วยให้การติดตามการชำระหนี้ ของลูกค้าเป็นไปด้วยความ สะดวก รวดเร็ว
  และถูกต้องช่วยลดเวลาการทำงานลงได้มาก โดยจะมีรายงานสรุปโดยละเอียด
  ในทุกขึ้นตอน รวมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการวางแผนทาง
  บัญชี และการเงิน
 

 
  การรับเช็คและทะเบียนเช็ค
 
 
 • บันทึกการรับเช็คล่วงหน้าเพื่อรอการขึ้นเงิน
 • พิมพ์ใบรับเช็ค (ใบรับเงินชั่วคราว) ได้ทันที
 
  การออกใบเสร็จรับเงิน
 
 
 • บันทึกการออกใบเสร็จ โดยสามารถชำระได้ครั้งละมากกว่า 1 งวด ในแต่ละงวดรับเช็คได้
  มากกว่า 1 ฉบับ
 • พิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ทันที
 
  การโอนกรรมสิทธิ์
 
 
 • ก่อนทำการโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้า สามารถตรวจสอบประวัติการชำระเงินของลูกค้า ตั้งแต่ต้นได้
  โดยดูจาก รายงานประวัติการชำระเงินลูกค้า ทำให้ง่ายต่อการตรวจเช็ค สามารถลดเวลาในการ
  ตรวจสอบเอกสารกาชำระเงินลงได้มาก ทำให้บริษัทสามารถนัดลูกค้า มาโอนกรรมสิทธิ์ได้เร็วขึ้น
 • กรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ และขนาดที่ดินมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขาย
  ก็สามารถบันทึกการเพิ่มลดที่ดินได้
 
  รายงานสรุปต่างๆเพื่อการติดตามหนี้ค้างชำระ
 
โปรแกรม บ้านจัดสรร, โปรแกรม โครงการบ้านจัดสรร, โปรแกรม อสังหาริมทรัพย์, โปรแกรม ก่อสร้าง,property software, real estate software, software construction, construction accounting software
 • มี รายงานสรุปสถานะลูกหนี้
 • การติดตามสถานะการชำระเงินของลูกค้า สามารถทำได้ง่าย
  และสะดวกโดยดูจาก รายงานการวิเคราะห์อายุลูกหนี้ ซึ่งจะแสดง
  สถานะของลูกหนี้แต่ละรายโดยละเอียด
 • มี รายงานทะเบียนลูกค้าและการรับชำระเงิน ซึ่งมีลักษณะเหมือน
  Card ลูกค้าทำให้สามารถทราบสถานะการจ่ายเงินของลูกค้าได้
  โดยละเอียด
 • รายงานประมาณการเงินสดรับ ( รายรับตามสัญญา ) เพื่อดู cash
  in-flow ของโครงการ
 • นอกจากนี้ยังมีรายงานสรุปอื่นๆอีกมาก ที่ช่วยให้การติดตาม
  การชำระหนี้ได้รวดเร็วขึ้น
   
 
  ระบบช่วยเหลือและคุณสมบัติอื่นๆ
 
 
 • โปรแกรมใช้งานง่าย ทุกเมนู หน้าจอป้อนข้อมูล และรายงานรวมทั้งระบบช่วยเหลือ เป็นภาษาไทย
  ทั้งหมด
 • มีระบบช่วยเหลือ (online help) คอยแนะนำวิธีการใช้โปรแกรมตลอดเวลา

  Home | Products | Service | News & Events | About us
  Copyright 2008 Visionsoft. All rights reserved.
  วิชั่นซอฟท์ 89/191 ถ.ราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 10510 โทร. 091-0161898 , 063-5798898