กลับสู่หน้าหลัก การบริการและการสนับสนุนทางเทคนิค  ข่าวสารและกิจกรรมการตลาด เกี่ยวกับ ผู้ขายโปรแกรม หุ้น
โปรแกรมบริหารโครงการบ้านจัดสรร Visionprop,โปรแกรม ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์, construction management software
 วิธีการสั่งซื้อ โปรแกรม
 วิธีการสั่งซื้อ โปรแกรม บริหารพอร์ตการลงทุน
 ตอบคำถามที่มักถามกันบ่อย เกี่ยวกับ โปรแกรมหุ้น เพื่อบริหาร พอร์ตการลงทุน สำหรับนักลงทุนใน ตลาดหลักทรัพย์
 ติดต่อผู้ขาย
แนะนำเทคนิคการประยุกต์ใช้ โปรแกรม หุ้น Visionstock
 ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม Visionstock - โปรแกรมหุ้น เพื่อการบริหารพอร์ตการลงทุน
 
ติดต่อ Visionsoft.
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
โทร. 091-0161898


 
   
    ระบบควบคุมการจ่ายเงิน และต้นทุนโครงการ (Costing and Account Payable System)
 
โปรแกรม งวดงานก่อสร้าง, โปรแกรม สัญญาก่อสร้าง ผู้รับเหมา, โปรแกรม จ่ายงวดงาน ก่อสร้าง ผู้รับเหมา, โปรแกรม คุมจ่ายงวดงาน BOQ ก่อสร้าง
 • เป็นระบบที่ใช้ควบคุมการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเหมา และเจ้าหนี้อื่นๆ
 • การจ่ายแต่ละงวดงานสามารถกำหนดรายการหัก ได้มากมายหลายรูปแบบ
  เช่น หักมัดจำล่วงหน้า หักเงินประกันผลงาน หักภาษีหักณ.ที่จ่าย
  และอื่นๆอีกมากมาย
 • สามารถบันทึกการจ่ายสามารถจ่ายได้ทั้ง ค่างวดตามสัญญา ก่อสร้าง
  จ่ายค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง้
 • ผู้ใช้สามารถทราบยอดเงินที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับเหมา ยอดค้างชำระ และสถานะ
  ของเจ้าหนี้แต่ละราย นอกจากนี้ข้อมูลยังถูกเชื่อมโยงไปยังระบบบัญชีแยกประเภท
  โดยจะลงบัญชีให้โดยอัตโนมัติเมื่อบันทึกข้อมูลการจ่ายเงิน
 

 
  รายการหักประเภทต่างๆ
 
 
 • การจ่ายเงินสามารถกำหนดได้เองว่า หากมีรายการหักต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหักเงินประกันผลงาน
  หักค่าวัสดุ สามารถกำหนดให้ หักก่อนหรือหลังหักภาษี ณ.ที่จ่ายก็ได้้
 • ในกรณีที่มีการหักเงินประกันผลงาน โปรแกรมจะคำนวณยอดที่เหลือที่ต้องจ่าย
  หลังหักเงินประกัน ผลงานแล้วให้โดยอัตโนมัติ ทำให้เกิดความสะดวก และลดความผิดพลาด
  ในการคำนวณยอดเงิน ที่ต้องจ่าย
 
  ใบสำคัญจ่าย
 
 
 • ในใบสำคัญจ่าย 1 ฉบับ สามารถจ่ายผู้รับเหมาได้หลายสัญญาและหลายงวดงาน
 • สามารถเลือกการว่าจ้างได้ทั้ง แบบจ้างเหมารวม หรือจ้างเฉพาะค่าแรงและบริษัทจัดหาวัสดุเอง
 
  การคืนเงินประกันผลงาน (Retention)
 
 
 • โปรแกรมสามารถคำนวณยอดที่ต้องคืนให้เองโดยอัตโนมัติ เมื่อบันทึกการคืนเงินประกันผลงาน
 
  Cash Flow
 
 
 • ระบบจะสรุปข้อมูลประมาณการเงินที่ต้องจ่ายตามงวดงานก่อสร้าง เพื่อให้ฝ่ายการเงินสามารถ
  วางแผนการจัดหาเงินมาใช้ในการก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง
   
 
  รายงานสรุปเพื่อผู้บริหาร
 
 • มี่รายงานสรุปต่างๆมากมาย เช่น
  - รายงานสรุปการจ่ายเงิน
  - รายงานสรุปสถานะเจ้าหนี้ผู้รับเหมา
  - รายงานสรุปผู้รับเหมาที่ตรวจรับงานแล้วยังไม่จ่ายเงิน และรายงานอื่นๆอีกมาก
 • สามารถพิมพ์รายงานได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
   
 
  ระบบสอบถามข้อมูล
 
 
 • มีระบบสอบถามข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เช่น
  - สอบถามข้อมูลใบสำคัญจ่าย
  - สอบถามข้อมูลในสัญญาก่อสร้าง
  - สอบถามต้นทุนการก่อสร้างและการใช้วัสดุ และอื่นๆอีกมากมาย
 
  ระบบช่วยเหลือและคุณสมบัติอื่นๆ
 
 
 • โปรแกรมใช้งานง่าย ทุกเมนู หน้าจอป้อนข้อมูล และรายงานรวมทั้งระบบช่วยเหลือ เป็นภาษาไทย
  ทั้งหมด
 • มีระบบช่วยเหลือ (online help) คอยแนะนำวิธีการใช้โปรแกรมตลอดเวลา
   

  Home | Products | Service | News & Events | About us
  Copyright 2008 Visionsoft. All rights reserved.
  วิชั่นซอฟท์ 89/191 ถ.ราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 10510 โทร. 091-0161898 , 063-5798898