กลับสู่หน้าหลัก โปรแกรม บริหารงานก่อสร้าง, โปรแกรม บ้านจัดสรร, โปรแกรม โครงการบ้านจัดสรร, โปรแกรม อสังหาริมทรัพย์, โปรแกรม ก่อสร้าง,property software, real estate software, software construction, construction accounting software การบริการและการสนับสนุนทางเทคนิค  ข่าวสารและกิจกรรมการตลาด เกี่ยวกับ ผู้ขายโปรแกรม หุ้น
โปรแกรม บริหารงานก่อสร้าง, โปรแกรม บ้านจัดสรร, โปรแกรม โครงการบ้านจัดสรร, โปรแกรม อสังหาริมทรัพย์, โปรแกรม ก่อสร้าง,property software, real estate software, software construction, construction accounting software
โปรแกรมหุ้น Visionstock - เพื่อการบริหารพอร์ตการลงทุน วิเคราะห์หุ้น ผลตอบแทนจากการลงทุน สำหรับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
 วิธีการสั่งซื้อ โปรแกรม
 ตอบคำถามที่มักถามกันบ่อย เกี่ยวกับ โปรแกรมหุ้น เพื่อบริหาร พอร์ตการลงทุน สำหรับนักลงทุนใน ตลาดหลักทรัพย์
 ติดต่อผู้ขาย
แนะนำเทคนิคการประยุกต์ใช้ โปรแกรม หุ้น Visionstock
 ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม Visionstock - โปรแกรมหุ้น เพื่อการบริหารพอร์ตการลงทุน
 
ติดต่อ Visionsoft.
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
โทร. 091-0161898


โปรแกรม บ้านจัดสรร, โปรแกรม โครงการบ้านจัดสรร, โปรแกรม อสังหาริมทรัพย์, โปรแกรม ก่อสร้าง,property software, real estate software, software construction, construction accounting software
 
   
    ระบบบริหารงานก่อสร้าง จัดซื้อ สินค้าคงคลัง และงบประมาณ (Construction Management System)
 
โปรแกรม ก่อสร้าง,โปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง, โปรแกรม บ้านจัดสรร, โปรแกรม โครงการบ้านจัดสรร, โปรแกรม อสังหาริมทรัพย์, โปรแกรม คุมงวดงานก่อสร้าง ,property software, real estate software, software construction, construction accounting software
 • เป็นระบบที่ใช้ควบคุมการทำสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา ทั้งงานก่อสร้าง
  และสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการ การกำหนดขอบเขตของงานที่
  สั่งสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง มูลค่าการก่อสร้าง รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ
  ในการก่อสร้างเช่น การหักเงินประกันผลงานต่างๆ
 • ช่วยควบคุมการเบิกใช้วัสดุ ทำให้สามารถควบคุมไม่ให้มีการ เบิกวัสดุ
  เกินที่กำหนดไว้
 • นอกจากนี้ระบบยังครอบคลุมถึงการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างมาใช้ในโครงการ
  ข้อมูลในระบบนี้จะถูก เชื่อมโยงกับ ระบบบริหารการขายด้วย
 • ระบบจะมีการเชื่อมโยงกับระบบบัญชีแยกประเภทโดยทำการบันทึก
  รายการทางบัญชีให้อัตโนมัติ ทำให้ฝ่ายบัญชีไม่ต้องเสียเวลา
  บันทึกรายการทางบัญชีซ้ำอีก ทำให้ลดเวลาการทำงานลงอย่างมาก
  ข้อมูลจะถูกป้อนจากจุดเดียว และกระจายไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง
  โดยอัตโนมัติ
 

 
  สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
 
โปรแกรม บ้านจัดสรร, โปรแกรม โครงการบ้านจัดสรรม,โปรแกรมก่อสร้าง, โปรแกรม อสังหาริมทรัพย์, โปรแกรม ก่อสร้าง, real estate software, software construction, construction accounting software
 • สามารถกำหนดขั้นตอนการก่อสร้าง และมูลค่าเป็นเปอร์เซ็นต์
  ของงวดงานลงในแต่ละงวด
 • สามารถเลือกการว่าจ้างได้ทั้ง แบบจ้างเหมารวม หรือจ้างเฉพาะค่าแรง
  และบริษัทจัดหาวัสดุเอง
 • ตรวจรับงานตามความก้าวหน้าของงาน
 
  BOQ (Bill of Quantities)
 
 
 • กำหนดรายละเอียดการใช้วัสดุตามประเภทงานต่างๆ ตามใบกำหนดปริมาณงาน
 • ใน BOQ สามารถระบุได้ว่า บริษัทเป็นผู้จัดหาวัสดุ หรือผู้รับเหมาจัดหามาเอง
 • สามารถกำหนดโครงสร้างใน BOQ ได้หลายระดับ
 
  การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและอื่นๆ
 
 
 • สามารถบันทึกใบขอซื้อวัสดุ เพื่อซื้อวัสดุก่อสร้างและอื่นๆมาใช้ในโครงการ โดยข้อมูลจะถูกเชื่อม
  ไปยังระบบการออกใบสั่งซื้อ เพื่อออกใบสั่งซื้อได้ทันที และสามารถพิมพ์ใบขอซื้อจากโปรแกรม
  ได้ทันที
 • บันทึกข้อมูลจาก Invoice เมื่อผู้ขายนำวัสดุมาส่ง
 • มีระบบสต้อควัสดุแยกตามคลังสินค้า
 
  สต็อควัสดุและการบริหารคลังสินค้า
 
 • บันทึกข้อมูลสต็อควัสดุและคลังสินค้า
 • สามารถกำหนดจุดต่ำสุดของสต็อคเมื่อวัสดุใกล้หมด
  เพื่อสะดวกในการสั่งซื้อ
 • ควบคุมการเบิกใช้วัสดุ ตามประเภทงานต่างๆหรือ ตามสัญญาจ้างเหมา
  โดยระบบจะบันทึกเป็นต้นทุนให้โดยอัตโนมัติ
 
  ระบบสอบถามข้อมูล
 
 
 • มีระบบสอบถามข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เช่น
  - สอบถามวัสดุคงเหลือในคลังสินค้า
  - สอบถามข้อมูลในสัญญาก่อสร้าง
  - สอบถามการเบิกใช้วัสดุ หรือผู้รับเหมาที่เบิกวัสดุเกินที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุม การก่อสร้างและการควบคุมต้นทุน
 
  รายงานสรุปเพื่อผู้บริหาร
 
 
 • มี่รายงานสรุปต่างๆมากมาย เช่น
  - รายงานสรุปการทำสัญญาก่อสร้าง
  - รายงานสรุปการตรวจรับงานก่อสร้าง
  - รายงานสรุปการใช้วัสดุของผู้รับเหมา และรายงานอื่นๆอีกมากมาย
 • สามารถพิมพ์รายงานได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 
  ระบบช่วยเหลือและคุณสมบัติอื่นๆ
 
 
 • โปรแกรมใช้งานง่าย ทุกเมนู หน้าจอป้อนข้อมูล และรายงานรวมทั้งระบบช่วยเหลือ เป็นภาษาไทย
  ทั้งหมด
 • มีระบบช่วยเหลือ (online help) คอยแนะนำวิธีการใช้โปรแกรมตลอดเวลา

  Home | Products | Service | News & Events | About us
  Copyright 2008 Visionsoft. All rights reserved.
  วิชั่นซอฟท์ 89/191 ถ.ราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 10510 โทร. 091-0161898 , 063-5798898