กลับสู่หน้าหลัก โปรแกรมบริหารโครงการบ้านจัดสรร, โปรแกรมบ้านจัดสรร, โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์, โปรแกรม บริหาร งานก่อสร้าง, โปรแกรม งวดงาน ผู้รับเหมา, โปรแกรม ก่อสร้าง, โปรแกรม ต้นทุน โครงการ, Property software, Real estate software, Property management program การบริการและการสนับสนุนทางเทคนิค  ข่าวสารและกิจกรรมการตลาด เกี่ยวกับ ผู้ขายโปรแกรม หุ้น
โปรแกรมบ้านจัดสรร, โปรแกรมบริหารโครงการบ้านจัดสรร Visionprop,โปรแกรม บริหาร งานก่อสร้าง , โปรแกรม อสังหาริมทรัพย์, โปรแกรม คุม boq, โปรแกรม งบประมาณก่อสร้าง, property management software, Real estate software
โปรแกรม หุ้น Visionstock,โปรแกรม วิเคราะห์ หุ้น, สรุปการรับ เงินปันผล, วิเคราะห์ หุ้น ปันผล, วิเคราะห์ บริษัท จดทะเบียน สำหรับนักลงทุนใน ตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย
 วิธีการสั่งซื้อ โปรแกรม
คำถามที่ถูกถามบ่อยเกี่ยวกับ โปรแกรม หุ้น Visionstock
 ติดต่อผู้ขาย
แนะนำเทคนิคการประยุกต์ใช้ โปรแกรม หุ้น Visionstock
 ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมหุ้น Visionstock เพื่อสรุปกำไรขาดทุนจากการ ซื้อขาย หุ้น, สรุปการรับ เงินปันผล, วิเคราะห์ หุ้น เพื่อนักลงทุนใน ตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาเว็บ ค้นหา vsoftthai.com
สถิติการลงทุนที่น่าสนใจ
สรุปการซื้อขายนักลงทุนต่างชาต
สิ้นสุด พย.2009
ซื้อ ขาย สุทธิ

มค. 38,749 42,967 (4,219)
กพ. 34,404 37,878 (3,475)
มีค. 49,057 46,908 2,148
เมย. 63,222 59,406 3,816
พค. 77,191 69,101 8,090
มิย. 96,298 82,463 13,835
กค. 76,442 67,381 9,061
สค. 76,730 73,736 2,994
กย. 108,496 85,500 22,994
ตค. 110,592 109,937 655
พย. 82,738 95,873 (13,135)

รวม 813,919 771,150

42,769

 
สถิติ สัดส่วนการซื้อขาย หุ้น ของนักลงทุนประเภทต่างๆ
การถือครอง หุ้น ไทย ของนักลงทุนต่างชาติใน Set50
หุ้น ที่นักลงทุนต่างชาติถือครองเพิ่มขึ้นใน ตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย
ปฎิทิน หุ้น ปันผล ที่ขึ้นเครื่องหมาย XD (ประกาศจ่าย เงินปันผล )

เกร็ดความรู้และกลยุทธ์ การลงทุน
ติดต่อ Visionsoft.
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
โทร. 02-9195375


โปรแกรมบ้านจัดสรร,โปรแกรม บริหารโครงการบ้านจัดสรร, โปรแกรม บริหารงานขาย โครงการ, โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์, โปรแกรม บริหารงานก่อสร้าง, โปรแกรม ก่อสร้าง, โปรแกรม ขายคอนโด, โปรแกรม BOQ, โปรแกรม งวดงานก่อสร้าง, โปรแกรม cash flow
 

VisionProp - Property Management System
โปรแกรม
บริหารโครงการบ้านจัดสรร

 
 
  เหมาะสำหรับ
1. บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินโครงการมาแล้วหลายโครงการ และมีปัญหาในการควบคุม ดูแลทั้งในด้านงานขาย งานก่อสร้างและงานบัญชี
2. บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่งเปิดดำเนินการ และเพิ่งเริ่มทำโครงการแรก และต้องการวางระบบ บริหารจัดการข้อมูลให้เป็นระบบตั้งแต่แรก
3. บุคคลธรรมดาที่ทำธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร ที่ต้องการโปรแกรมช่วยบริหารจัดการข้อมูลให้เป็น ระบบ ทั้งด้านงานขาย และงานก่อสร้าง
4. โบรกเกอร์ที่รับบริหารงานขายโครงการ และมีลูกค้าที่รับบริหารอยู่ในมือจำนวนหลายโครงการ และต้องการโปรแกรมช่วยบริหารงานขายและติดตามลูกหนี้ค้างชำระของโครงการต่างๆ
 
  ประสบการณ์เกือบ 20 ปี ในการพัฒนาโปรแกรมด้านอสังหาริมทรัพย์
ทำให้เราเข้าใจความต้องการของลูกค้าในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างถึงแก่น
  เกือบ 20 ปีที่ผ่านมา กับการพัฒนาคุณสมบัติต่างๆในโปรแกรมบริหารโครงการบ้านจัดสรร Visionprop เพิ่มขึ้น
อย่างมากมาย ซึ่งเป็นคุณสมบัติซึ่งสามารถใช้งานได้จริงและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งความสมบูรณ์ของโปรแกรมนี้ เกิดจากข้อมูลและประสบการณ์ที่เราได้รับจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา
เกือบ 20 ปีที่ผ่านมา ทำให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างครบถ้วนและสบายใจ

ดังนั้น ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า ได้ใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจากผู้ที่รู้ลึกและรู้จริงในธุรกิจบ้านจัดสรร และสามารถได้รับ
คำแนะนำที่มีหลักการในการทำงานด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างถูกต้อง หากคุณเป็นลูกค้าที่เพิ่งเริ่มทำโครงการ
ยังไม่มีความรอบรู้และประสบการณ์ในการทำธุรกิจนี้มาก่อน ดังนั้นประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ของผู้จำหน่าย
ซอฟท์แวร์ เป็นเรื่องที่คุณไม่ควรมองข้าม หากจะหาซอฟท์แวร์ด้านอสังหาริมทรัพย์มาใช้ เพราะนั่นหมายถึง
คุณจะได้ Partner ที่ดีที่จะร่วมหัวจมท้ายไปกับธุรกิจของคุณได้ พร้อมทั้งคุณอาจได้รับคำปรึกษาที่เป็น
ประโยชน์ ในการทำธุรกิจของคุณอย่างที่คุณอาจคาดไม่ถึงมาก่อน

  คุณทราบหรือไม่ว่า โปรแกรมบ้านจัดสรร Visionprop สามารถสร้างเงินให้คุณได้มากมาย
ด้วยเหตุผลต่างๆดังนี้
  ด้วยความสามารถของโปรแกรมในการช่วยลดการรั่วไหลและสูญเสียในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของ
ธุรกิจบ้านจัสรร หากคุณทำธุรกิจบ้านจัดสรรอยู่คุณคงทราบปัญหานี้ดี การรั่วไหลในจุดต่างๆที่มักพบเจอเสมอ
เช่น ลูกค้าจ่ายค่างวดไม่ตรงกำหนด นั่นมีผลทำให้ Cash Flow ที่คุณทำไว้ มีตัวเลขที่ผิดเพี้ยนไปเรื่อยๆ
คุณจะรู้สึกอย่างไร หากประมาณการกำไรขั้นต้นที่คุณทำไว้ 40 % แต่ต่อมาเมื่อดำเนินโครงการไปเรื่อยๆ
กำไรของคุณค่อยๆลดลง อย่างไม่หยุดหย่อน จนเหลือเพียง 10-20 % เท่านั้น เพราะการรั่วไหลต่างๆที่คุณ
ไม่ควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
  หรือหากเป็นกรณีที่คุณก่อสร้างบ้านในลักษณะจ้างแต่ค่าแรง และซื้อของเองบางส่วน (จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ความชำนาญ) คุณทราบหรือไม่ว่า การซื้อวัสดุมาก่อสร้างนั้นเกิดจุดรั่วไหลที่ไม่สามารถควบคุมได้มากมาย
หากคุณไม่มีระบบที่ควบคุมให้รัดกุม คุณสามารถสูญเสียกับสิ่งเหล่านี้ได้นับหลายล้านบาทในแต่ละปี โดยที่
คุณไม่รู้ตัว

ตลอดเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ลูกค้าของเราหลายรายให้ข้อมูลว่า ไม่เคยมีการรั่วไหลในจุดเหล่านี้ เช่นการรั่วไหล
จากการซื้อวัสดุก่อสร้าง ความผิดพลาดจากการจ่ายงวดงานก่อสร้างต่างๆ แต่หลังจากที่มีการติดตั้งโปรแกรม
Visionprop แล้วระยะหนึ่ง กลับพบจุดรั่วไหลมากมายที่เจ้าของโครงการไม่เคยทราบมาก่อน ซึ่งทำให้สูญเสีย
นับสิบล้านบาท ซึ่งปัญหานี้เป็นเรื่องน่าวิตกมาก เพราะเจ้าของโครงการมั่นใจว่าไม่มีปัญหานี้ จึงไม่ได้ดำเนินการ
ตรวจสอบ แก้ไข และควบคุมให้รัดกุม ดังนั้น ถึงเวลาหรือยังที่เจ้าของโครงการควรมาดูเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจัง

และการควบคุมและบริหารจัดการปัญหาเหล่านี้ คือภารกิจและหน้าที่ประการสำคัญของ
โปรแกรมบริหารโครงการบ้านจัสรร Visionprop

  คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดโปรแกรมบ้านจัสรร Visionprop
 

หากคุณทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือบ้านจัดสรร คุณควรเลือกโปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น

    เพราะธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนธุรกิจอื่น จึงต้องการโปรแกรมที่ออกแบบมา
เฉพาะด้านนี้โดยเฉพาะ ไม่ควรเลือกซื้อโปรแกรมประเภทซื้อมาขายไป หรือโปรแกรมประเภท ERP เพราะ
โปรแกรมเหล่านี้ ไม่สามารถตอบโจทย์การทำงานของธุรกิจบ้านจัดสรรได้ มีบริษัทอสังหาริมทรัพย์จำนวน
ไม่น้อย ที่ตัดสินใจเลือกซื้อโปรแกรมประเภทซื้อมาขายไปมาใช้ เพราะมีราคาถูกกว่า แต่หลังจากใช้งานไป
ระยะหนึ่ง จึงทราบว่าไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้เสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์
นอกจากนี้ โปรแกรมที่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับอสังหาริมทรัพย์นั้น เนื่องจากคุณสมบัติต่างๆไม่ได้ตรงกับ
การทำงานของธุรกิจนี้ ทำให้ผู้ใช้โปรแกรมต้องหาวิธีซิกแซก เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรมต่อไปได้ แทนที่จะ
ช่วยลดเวลาการทำงานลง กลังเป็นการเพิ่มเวลาและภาระหลายด้านให้กับผู้ใช้โปรแกรม นอกจากนี้แล้วโปรแกรม
เหล่านั้น ยังไม่สามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่สรุปสำหรับผู้บริหารได้ ทำให้ต้องนำข้อมูลที่บันทึกเข้าระบบ
ไปลงใน Excel เพื่อสรุปข้อมูลอีกครั้ง ทำให้ยิ่งเสียเวลาในการทำงานมากขึ้นอีก
ตัวอย่างผลลัพท์จาก โปรแกรมหุ้น Visionstock

โปรแกรมหุ้น Visionstock จะช่วยให้คุณติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ประสิทธิภาพการลงทุนในพอร์ตของคุณ ด้วยการวิเคราะห์หุ้น และผลการ
ลงทุนได้อย่างง่ายดาย

ตัวอย่างต่อไปนี้ จะแสดงผลลัพท์ที่โปรแกรมหุ้น Visionstock รายงานใน
แง่มุมต่างๆเกี่ยวกับพอร์ตการลงทุนของคุณ

  More
   
ตัวอย่าง โปรแกรม หุ้น Visionstock


ตัวอย่างหน้าจอบางส่วนของ
โปรแกรมหุ้น Visionstock
เพื่อให้นักลงทุนที่ต้องการ
เครื่องมือที่จะช่วยคุณบริหาร
จัดการและตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการลงทุนได้
อย่างละเอียดทุกแง่มุม

  More
 
วงจรชีวิตของหุ้น
(Stock life cycle)

หุ้นทุกตัวจะมีวัฏจักรของมัน หรืออาจเรียกว่า
"วงจรชีวิต" คือ มีช่วง เริ่มต้น เติบโต ทรงตัว
และ ดับไป โดยหุ้นก็มีช่วงเวลาแบ่งเป็น 4 ช่วง
เช่นกัน แต่ละรอบอาจใช้เวลาต่างกัน

  More
พอร์ตการลงทุนหุ้น ตลาดหลักทรัพย์ กำไรขาดทุน ซื้อขายหุ้น
 

ปัจจุบันคนไทยให้ความสำคัญกับการลงทุนมากขึ้น มีคนจำนวนไม่น้อยที่เริ่มต้นการลงทุนอย่างมีหลักการ
มีการวางแผนก่อนการลงทุนจริง แต่ส่วนใหญ่มักจะ ละเลยการตรวจสอบพอร์ตการลงทุนของตนเอง
ภายหลังการลงทุน
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุน การซื้อขายหลังจากลงทุน และการ
ซื้อเฉลี่ยต้นทุน สุ่มเสี่ยงต่อการทำให้พอร์ตของแต่ละคนผิดเพี้ยนอย่างมาก

 • การตรวจสอบพอร์ตและประสิทธิภาพการลงทุนอย่างสม่ำเสมอโดยใช้โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ
  จะทำให้การลงทุนมีประสิทธิภาพและ เพิ่มผลตอบแทนการลงทุนได้อย่างดี
  .............................................................................................................................
 • นักลงทุนบางท่าน ซื้อขายหุ้นอยู่เป็นประจำ แต่ไม่เคยตรวจสอบพอร์ตเลยว่า สร้างผลตอบแทนเป็น
  บวกหรือติดลบ บางท่านลงทุนไปหลายปีกลับมาดูพอร์ตของตนเอง ปรากฏว่าขาดทุนไปหลายล้านบาท
  ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น หากเราติดตามความเป็นไปของพอร์ตเป็นประจำ
  .............................................................................................................................
 • การตรวจสอบและบริหารพอร์ตการลงทุน เปรียบเหมือนกับการทำบัญชีรายรับรายจ่าย จะทำให้
  เราทราบว่าเดือนนี้ลงทุนในหุ้นใดบ้าง เกิดผลกำไรหรือขาดทุนเท่าใด ทำให้เราสามารถประเมินเพื่อ
  ปรับปรุงจังหวะการเข้าลงทุน และการเลือกหุ้นที่เหมาะสมต่อการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา
  .............................................................................................................................
 • เมื่อเราพบความผิดพลาดที่เกิดจากการลงทุนโดยการตรวจสอบพอร์ตเป็นระยะ จะทำให้เราสามารถ
  แก้ไขข้อผิดพลาดนั้นได้ทันที ลดความเสียหายที่จะเกิดตามมา ซึ่งโปรแกรมบริหารพอร์ตการลงทุน
  จะรายงานสิ่งเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี เช่นหุ้นใดสร้างผลขาดทุนมากในระยะที่ผ่านมา อาจเป็นเพราะเข้า
  ลงทุนไม่ถูกจังหวะ หรือซื้อเฉลี่ยมากในช่วงขาลง
  .............................................................................................................................
 • นอกจากนี้ การตรวจสอบพอร์ตของคุณ ด้วยโปรแกรมบริหารพอร์ต เป็นประจำ จะทำให้คุณทราบ
  สัดส่วนของหุ้นแต่ละตัว ซึ่งบางตัวอาจมีสัดส่วนมากเกินไป ควรที่จะมีการปรับพอร์ตบ้าง เนื่องจาก
  การมีหุ้นตัวใดตัวหนึ้งมากเกินไป อาจเพิ่มความเสี่ยงขึ้นอย่างมาก
การใช้งานโปรแกรมบริหารพอร์ตการลงทุน visionstock
แสดงตัวอย่างการ วิเคราะห์หุ้น จากค่าพื้นฐานทางการเงิน เช่น หุ้น ปันผล สูง, วิเคราะห์ หุ้น จากพื้นฐาน


ถึงฤดูกาลจ่ายเงินปันผลแล้ว นักลงทุนมักมีคำถามเสมอว่า อยากซื้อหุ้นปันผล
แต่ไม่ทราบว่า หุ้นตัวใดให้ผลตอบแทน (Dividend Yeild) สูงสุด

โปรแกรมบริหารพอร์ต Visionstock มีคำตอบ โดยคุณเลือกส่วนวิเคราะห์พื้นฐาน
หุ้นจากเมนู แล้วเลือกว่าต้องการวิเคราะห์ Dividend Yeild โปรแกรมจะทำการ
วิเคราะห์หุ้นที่ จ่ายปันผลสูงสุด 10 อันดับ จากหลักทรัพย์ทั้งหมดใน
ตลาดหลักทรัพย์ คุณสามารถดูเป็น % หรือสร้างเป็นกราฟได้ ตามรูปด้านซ้าย

  More

เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google inc.
  Home | Products | Service | News & Events | About us
  Copyright 2008 Visionsoft. All rights reserved.
  วิชั่นซอฟท์ 89/191 ถ.ราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 10510 โทร. 02-9195375 , 091-0161898
  Email : vsoftthai@gmail.com